Inovace? Pozor na duševní vlastnictví!

Oblast duševního vlastnictví může být velkým zdrojem příjmů, ale právě tak se může stát i zdrojem velkých ztrát. Ať už proto, že si nedostatečně ochráníme vlastní nápady, nebo proto, že opomeneme respektovat práva třetích osob.

Jde o poměrně složitou oblast, v níž se laik těžko dokonale zorientuje a kde jsou ve hře velké prostředky. Proto je rozumné vyhledat služby patentové kanceláře, která má potřebné zkušenosti i odbornou způsobilost a dokáže zvolit i zrealizovat takový způsob ochrany duševního vlastnictví, který je pro klienta nejvýhodnější.


Naše kancelář zajišťuje například:

 • Zastupování klientů před patentovými úřady

 • Tvorbu patentových přihlášek a přihlášek užitných vzorů (ochrana vynálezů a technických řešení)

 • Tvorbu přihlášek průmyslových vzorů (ochrana designu)

 • Rešerše na patentovatelnost („lze vynález patentovat?“) a patentovou čistotu („lze produkt vyrábět bez porušení práv třetích osob?“)

 • Zrušení patentů, výmaz užitných vzorů

 • Poradenství ohledně strategie v oblasti duševního vlastnictví

 • Školení ve firmách i výzkumných a vzdělávacích institucích

 • Překlady patentových dokumentů z a do francouzštiny a angličtiny


Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Co nabízíme
 • Kdo jsme
 • Publikace
 • Kontakt
 • Ochrana osobních údajů