RNDr. Silvie Dokulilová, Ph.D.

Jsem samostatně pracující patentová zástupkyně zapsaná v rejstříku patentových zástupců pod č. 443,
viz https://www.patzastupci.cz/rejstrik-detail.php?type=zastupce&id=470.

Svou činnost vykonávám podle zákona č. 417/2004 Sb. – Zákon o patentových zástupcích a v souladu s profesními předpisy Komory patentových zástupců ČR.

Proč jsem se stala patentovou zástupkyní

Na práci patentového zástupce mě baví skloubení techniky a práva a současně také variabilita vynálezů, jimiž se zabývám. S tím souvisí nutnost pružného myšlení a rovněž určitá dávka adrenalinu při představě, že bych se mohla dopustit myšlení nepružného (což se určitě také občas stane, dotčeným klientům děkuji za trpělivost). Baví mě hledat nové a inventivní znaky vynálezů a následně je obhajovat v řízení před úřady. A baví mě také setkávat se s klienty, pokládám si za čest, že mohu pracovat s velmi inteligentními, zajímavými a inspirativními lidmi. Další odměnou, která mě nepřestává příjemně překvapovat, je i to, že tito lidé bývají ještě navíc i velmi milí a přátelští.

Proč byste měli mít zájem o moje služby

Přihláškám vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů se věnuji osobně. Díky tomu máte zaručenu skutečně přímou odbornou péči kvalifikovaného patentového zástupce s ukončeným vysokoškolským technickým vzděláním.

Mohu nabídnout také kombinovanou zkušenost současného patentového zástupce a bývalého vývojáře, což umožňuje ne úplně běžný pohled z obou břehů. Umím si velmi dobře představit, jak se cítí vývojář, když mu patentový zástupce začne mluvit do jeho díla (… určitě jsou na světě i příjemnější pocity). Stává se ale, že to, co nejprve vypadalo jen jako „formalita za trest – a proč s tím musím ztrácet čas zrovna já?“, začne být v určitém okamžiku inspirativní a tvůrčí. Největší radost mám, když se nám společně s původci podaří nápad ještě i dále rozvinout a obohatit. Díky předchozí zkušenosti vývojáře mám také i „zevnitř“ poměrně dobrou představu, jak probíhají určité procesy ve firmách. Doufám, že mi výše uvedené pomáhá lépe pracovat v zájmu klienta, poskytovat cílenější konzultace a nacházet vstřícnější způsoby komunikace.

V oblasti ochranných známek a rozšiřování ochrany do zahraničí volně spolupracuji s kolegy, jejichž práci znám a kterým důvěřuji. Díky zkombinování mé vlastní práce s prací zahraničních kolegů, jejichž sazba bývá většinou výrazně vyšší než v ČR, jsem schopna zajistit cenově výhodné podmínky při získávání ochrany v zahraničí (zejména se to týká patentů v anglofonních a frankofonních zemích).

Vzdělání a kvalifikace

Absolventka matematicko-fyzikální fakulty UK (magisterské studium: optika a optoelektronika) a École Nationale Supérieure de Physique de Marseille, nyní Institut Fresnel (D.E.A.: optika a zpracování obrazu, doktorandské studium: elektronické a optické komponenty).

Odborná zkouška patentového zástupce podle zákona č. 417/2004 Sb.

Absolvování kurzu mediace pro patentové zástupce (viz Další služby )

Akreditovaný poskytovatel služby IP Scan (viz Další služby).

Jazyky:
Angličtina, francouzština – C2
Ruština, němčina – B1

Praxe

Dlouholetá praxe (2006-2015) na pozici vývojáře a současně patentového specialisty ve firmě Tescan Orsay holding, a.s. (elektronová a iontová mikroskopie, z pozice vývojáře specializace na detektory a vakuové systémy, z pozice patentového specialisty v oblasti vynálezů i všechny související oblasti, tj. fyzika obecně, elektrotechnika, konstrukce, řídicí software, navíc i činnost v oblasti ochranných známek). Jsem také spolupůvodcem dvou patentů.

Po splnění všech kvalifikačních kritérií a složení odborné zkoušky patentového zástupce (2014) jsem od r. 2015 začala pracovat jako samostatná patentová zástupkyně se zaměřením na patenty, užitné vzory a průmyslové vzory.