Mlčenlivost

Patentový zástupce je ze zákona povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s činností patentového zástupce (viz § 36 zákona č. 417/2004 Sb. – Zákon o patentových zástupcích). Patentový zástupce je tedy ten správný a v některých situacích také jediný člověk, kterému můžete bez obav sdělit všechny informace týkající se Vašeho duševního vlastnictví.