Podmínky užití webových stránek a jejich ochrana

Následující podmínky se týkají webových stránek www.patentfort.cz  (dále web Patentfort), jejichž provozovatelem je RNDr. Silvie Dokulilové, Ph.D., IČO 66511232, se sídlem Bašného 279/51, 623 00 Brno-Kohoutovice (dále Provozovatel).

Autorská práva

Obsah webu Patenfort je chráněn autorským právem. Bez souhlasu Provozovatele je povoleno užívat web Patenfort, jakož i veškeré složky jeho obsahu, pouze pro osobní nekomerční účely. Jakékoli jiné než osobní nekomerční užití webu Patenfort a jeho obsahu (zejména kopírování, šíření a/nebo úprava obsahu pro jiné než osobní nekomerční užití) je zakázáno, pokud k němu Provozovatel nedá souhlas.

Cookies a další síťové identifikátory:

Když používáte web Patentfort, ukládá provozovatel nebo třetí strany do Vašeho počítače malé identifikační soubory souhrnně nazývané cookies, které umožňují rozpoznat, že se na web Patentfort vrátíte ze stejného počítače, umožňují zapamatovat si některé Vaše volby a umožňují ověřit, zda patříte do skupiny, které má být zobrazena určitá reklama. Dále se používají měřicí pixely (někdy nazývané také web beacon), což jsou malé obrázky na webové stránce, které jsou určeny pro sběr určitých informací z Vašeho počítače, například jeho IP adresy nebo typu prohlížeče.

Provozovatel nepoužívá žádné z těchto síťových identifikátorů k tomu, aby Vás identifikoval jako jednotlivce tím, že by k identifikátoru přiřadil identifikační nebo kontaktní údaje, které o Vás má k dispozici.

Cookies a další síťové identifikátory jsou používány k následujícím účelům:

Vyhodnocení reklamy a dalšího obsahu a zlepšení fungování webu Patentfort a souvisejících služeb: Cookies nám umožní poznat nastavení, které bylo na daném počítači a prohlížení zvolena a umožňují nám zjistit, co uživatele daného počítače zajímalo.

Zobrazení relevantní reklamy: Podle zjištěných informací může Provozovatel a případně třetí strany zobrazovat návštěvníkům webu Patentfort reklamu, která pro ně může být užitečná.

Používání cookies máte pod kontrolou: Všechny standardní prohlížeče Vám umožňují nastavit, zda se budou cookies na Vašem počítači ukládat, a umožňují Vám vymazat již uložené cookies.

Pokud máte ukládání cookies povolené a navštívíte web Patentfort, souhlasíte tím s používáním cookies.

Některé cookies a další síťové identifikátory na webu Patenfort jsou zcela nebo částečně provozovány třetími stranami. Tyto strany mají vlastní podmínky, kterými se řídí použití síťových identifikátorů. Prosím, seznamte i s těmito podmínkami:

Google Analytics – možnost odmítnout jeho použití a bližší informace naleznete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Facebook pixel – bližší informace naleznete zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

ExactMetrics – bližší informace naleznete zde: https://www.exactmetrics.com/privacy-policy/

Pokud Vás na webu Patenfort požádáme o výslovný souhlas s použitím cookies pomocí zvláštního nástroje, pak má Vaše volba přes takový nástroj přednost před obecným souhlasem přes nastavení prohlížeče.

V rozsahu, v jakém by cookies a další síťové identifikátory mohly být i osobními údaji, máte práva vymezená v části Zásady ochrany osobních údajů.